تیم گرافیستان

شروع آینده موفق شغلی شماست

تیم گرافیستان

جدیدترین دوره‌ ها

در اینستاگرام

پیج رسمی ما را دنبال کنید

در تلگرام

کانال رسمی ما را دنبال کنید

تخفیف 10 هزار تومنی
پووووچ !!!
تخفیف 15 هزار تومنی
اینبار شانس نداشتی !
تخفیف 20 هزار تومنی
پووووچ !!!
تخفیف 25 هزار تومنی
خیلی بد شانسی !!
تخفیف 30 هزار تومنی
پووووچ !!!
تخفیف 35 هزار تومنی
برنده نشدی :(
گردونه شانس تیم گرافیستان
برای برنده شدن کد تخفیف های جذاب، آدرس ایمیل خود را وارد کرده و چرخ را بچرخانید.
قوانین :
  • هر کاربر مجاز به یک بازی.
  • تقلب مجاز نمی باشد.
  • اعتبار کد تخفیف ها فقط 7 روز می باشد.
  • گردونه شانس هر 2 هفته یکبار در سایت ظاهر می شود.
تخفیف 10 هزار تومنی
پووووچ !!!
تخفیف 15 هزار تومنی
اینبار شانس نداشتی !
تخفیف 20 هزار تومنی
پووووچ !!!
تخفیف 25 هزار تومنی
خیلی بد شانسی !!
تخفیف 30 هزار تومنی
پووووچ !!!
تخفیف 35 هزار تومنی
برنده نشدی :(
گردونه شانس تیم گرافیستان
برای برنده شدن کد تخفیف های جذاب، آدرس ایمیل خود را وارد کرده و چرخ را بچرخانید.
قوانین :
  • هر کاربر مجاز به یک بازی.
  • تقلب مجاز نمی باشد.
  • اعتبار کد تخفیف ها فقط 7 روز می باشد.
  • گردونه شانس هر 2 هفته یکبار در سایت ظاهر می شود.