خلاقیت : ۱۰ نکته برای ارتقاء خلاقیت در طراح گرافیک

خلاقیت : ۱۰ نکته برای ارتقاء خلاقیت در طراح گرافیک

طراحی گرافیک یک رشته است، در حالیکه همه چیز به سرعت و خلاقانه تغییر می کند. اگر چه مهارتهای فنی بسیار آسان است، اما بسیار مهم است که تمرکز خود را بر توسعه و ارتقاء خلاقیت خود تمرکز کنید. اگر می خواهید تبدیل به یک طراح
روانشناسی رنگ در طراحی گرافیک

روانشناسی رنگ در طراحی گرافیک

  رنگ نقش مهمی در طراحی گرافیک دارد، در اینجا نگاهی به راه هایی که رنگ و روانشناسی بر روند طراحی گرافیک تاثیر می گذارد، نگاه می کنیم. روانشناسی رنگ : روانشناسی رنگ مطالعه چگونگی رنگ احساسات و رفتارهای انسان است. ما