جدانویسی فونت در فتوشاپ

جدانویسی فونت در فتوشاپ

  جدانویسی فونت در فتوشاپ: یکی از مشکلاتی که در هنگام تایپ فارسی در فتوشاپ در بعضی از مواقع اتفاق می افتد مشکل جدا نوشتن حروف در فتوشاپ می باشد , اگر قبلاً با نوشتن مستقیم به زبان فارسی در فتوشاپ مشکل داشتید، حتماً از